Nymphalis Vinterpraktfjärilar

4 Arter Detaljer
Fyra stora arter där tre arter påminner om den mycket vanligare nässelfjärilen, men de är större och det finns skillnader i teckningen. Körsbärsfuks är bofast, medan Videfuks varit det sedan 2005 och har ökat successivt i antal. Aspfuks sågs senast 1913. Den fjärde är den vackra och mycket speciellt tecknade sorgmanteln.
Vingbredd: 54-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Malus, Populus, Populus tremula, Prunus, Pyrus, Pyrus communis, Salix, Salix alba, Salix caprea, Sorbus, Ulmus