Nepticulidae Dvärgmalar

2 Tribi, totalt 92 arter Fotoöversikt Detaljer
Nittioen mycket till extremt små arter. Vingarna är mörka och många av arterna har ett ljust tvärband medan andra är helt utan teckning eller har ljusa kantfläckar. Många av arterna kräver bra foton på fräscha individer för bestämning och en del arter är omöjliga att bestämma utan kontroll av genitalier. Storlek, yvig kalufs och ljusa ögonlock som är utvidgningar på antennerna skiljer dem från andra grupper. Karakteristiskt för alla arterna i Trifurculini utom en är att de har en tvådelad krage av smala hårlika fjäll, medan arterna i Nepticulini (liksom undantaget Bohemannia quadrimaculella) har breda fjäll i kragen. Alla arter minerar och det finns allt från gångminor (vanligast i Nepticulini) och fläckminor (inleds ofta med gång) till minering av kvistar, bark, skott och frukter.
Nepticulini
Dvärgmalar
Trifurculini
Dvärgmalar
Vingbredd: 3-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Agrimonia, Agrimonia eupatoria, Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Amelanchier, Arctostaphylos uva, Betula, Betula nana, Betula pendula, Betula pubescens, Calystegia sepium, Carpinus betulus, Convolvulus arvensis, Corylus avellana, Cotoneaster, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Dryas octopetala, Fagus sylvatica, Filipendula, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, Fragaria, Fragaria vesca, Geum rivale, Geum urbanum, Hypericum perforatum, Lonicera xylosteum, Lotus corniculatus, Malus, Malus domestica, Malus sylvestris, Myrica gale, Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Potentilla anserina, Potentilla erecta, Potentilla palustris, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris, Prunus, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pyrus communis, Quercus, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Rhamnus cathartica, Rhododendron tomentosum, Rosa, Rubus, Rubus caesius, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Salix alba, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix fragilis, Salix pentandra, Salix repens, Salix reticulata, Salix viminalis, Sanguisorba, Sanguisorba minor, Sanguisorba officinalis, Sorbus aucuparia, Tetragonolobus maritimus, Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Trifolium, Ulmus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis