Neofaculta Stävmalar

3 Arter Detaljer
Två mycket lika arter med mörkgrå framvingar med spridda svarta och vita fjäll längs ribborna. 3 avlånga vitkantade svarta fläckar på rad 1/5, 2/5 och drygt 1/2 ut samt en bakom och innanför den mittre. Svarta fläckar runt ytterkanten. Utseendet hos den vita fläcken i utkanten av den bakre (i vingvecket) svarta fläcken skiljer dem åt men de kan behöva samlas in för helt säker bestämning.
Neofaculta ericetella
Ljungstävmal
Neofaculta infernella
Skvattramstävmal
Neofaculta taigana
Tajgastävmal
Vingbredd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Erica, Rhododendron tomentosum, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum