Monopis Bomalar

8 Arter Detaljer
Sju arter som karakteriseras av att de har en rund eller oval fläck utan fjäll (hyalinfläck) centralt på framvingen. Alla har mörka framvingar med vit eller gulaktig teckning. Svårast att bestämma är paret laevigella/weaverella. Övriga är normalt enkla att bestämma. Larverna lever främst av animaliskt material och hittas ofta i fågelbon.
Vingbredd: 8-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: