Mompha Brokmalar

15 Arter Detaljer
Femton mycket små till tämligen stora arter med långsmala spetsiga vingar som ofta har grupper av resta fjäll. Antennerna är kortare än framvingarna och palperna ganska långa och uppåtsvängda. Larverna är korta, breda och färglösa och minerar blad, stjälkar, blommor eller frökapslar. Alla arter utom Mompha miscella lever på dunörtsväxter. Aktiva på morgonen och mulna dagar, men kommer också till ljus.
Mompha miscella
Solvändebrokmal
Mompha idaei
Större mjölkebrokmal
Mompha langiella
Punktbrokmal
Mompha terminella
Häxörtsbrokmal
Mompha locupletella
Rödgul brokmal
Mompha raschkiella
Rödfläckig brokmal
Mompha sextrigella
Nordlig brokmal
Mompha conturbatella
Svart mjölkebrokmal
Mompha ochraceella
Gul dunörtsbrokmal
Mompha lacteella
Gråryggsbrokmal
Mompha propinquella
Vitryggsbrokmal
Mompha divisella
Galldunörtsbrokmal
Mompha sturnipennella
Gallmjölkebrokmal
Mompha subbistrigella
Bergdunörtsbrokmal
Mompha epilobiella
Vinterbrokmal
Vingbredd: 6-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Circaea, Circaea lutetiana, Epilobium, Epilobium angustifolium, Epilobium hirsutum, Epilobium montanum, Epilobium palustre, Epilobium parviflorum, Epilobium roseum, Helianthemum nummularium