Melitaeinae Nätfjärilar

2 Genus, totalt 7 arter Fotoöversikt Detaljer
Sju medelstora arter med karakteristiskt svart nät som bildas av vingribbor och tvärlinjer och med fläckar mellan dessa i olika gula och orange nyanser. Bara skogsnätfjäril är allmän. Övriga har gått tillbaka och flera har mycket begränsad utbredning.
Euphydryas
Nätfjärilar
Melitaea
Nätfjärilar
Vingbredd: 29-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bartsia alpina, Betula, Centaurea, Cephalaria, Digitalis, Fraxinus excelsior, Hieracium, Knautia, Ligustrum vulgare, Linaria, Lonicera, Melampyrum, Pedicularis, Plantago, Plantago lanceolata, Populus tremula, Salix caprea, Scabiosa, Succisa pratensis, Vaccinium uliginosum, Valeriana officinalis, Veronica, Viola