Melanchra Lundflyn

1 Arter Detaljer
En karakteristisk art med breda svartglänsande framvingar med tydlig vit njurfläck. Rödorange tofs långt fram på bakkroppen.
Melanchra persicariae
Vitfläckigt lundfly
Vingbredd: 37-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Aster, Betula, Calluna vulgaris, Convolvulus, Corylus, Crataegus, Cytisus scoparius, Galium verum, Hedera, Humulus, Larix, Lonicera, Polygonum, Populus tremula, Prunus padus, Pteridium, Rubus idaeus, Rumex, Salix, Thlaspi, Trifolium, Ulmus, Urtica dioica, Vaccinium uliginosum