Macariini Macariini

5 Genus, totalt 13 arter Fotoöversikt Detaljer
Tretton arter med ganska varierande teckning. De flesta har ljusa vingar med mörkare tvärband. Alla förutom paret Macaria notata/alternata ganska lätta att artbestämma.
Isturgia
Sandängsmätare
Macaria
Bågmätare
Chiasmia
Buskmätare
Pygmaena
Buskmätare
Narraga
Narraga
Vingbredd: 15-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Alnus, Alnus glutinosa, Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva, Artemisia campestris, Betula, Empetrum nigrum, Erophila verna, Fabaceae, Galium, Juniperus communis, Larix decidua, Lathyrus, Medicago sativa, Picea abies, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva, Salix, Salix caprea, Sorbus, Trifolium, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum