Macaria Bågmätare

10 Arter Detaljer
Tio arter med varierande teckning. Typiskt är att flera arter har tydliga framkantsfläckar som dras ut i diffusa tvärband och ytterkanten hos ungefär hälften av arterna mer eller mindre inbuktad. Alla utom paret notata/alternata inga större problem att artbestämma.
Macaria notata
Pilbågmätare
Macaria alternata
Albågmätare
Macaria signaria
Granbågmätare
Macaria liturata
Tallbågmätare
Macaria wauaria
Måbärsmätare
Macaria artesiaria
Videbuskmätare
Macaria carbonaria
Mjölonmätare
Macaria brunneata
Ockragul buskmätare
Macaria loricaria
Nordisk buskmätare
Macaria fusca
Dvärgmätare
Vingbredd: 15-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Alnus, Alnus glutinosa, Andromeda polifolia, Arctostaphylos uva, Betula, Empetrum nigrum, Erophila verna, Juniperus communis, Larix decidua, Picea abies, Pinus strobus, Pinus sylvestris, Prunus padus, Prunus spinosa, Quercus, Rhamnus, Ribes nigrum, Ribes rubrum, Ribes uva, Salix, Salix caprea, Sorbus, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum