Lypusidae Tubmalar

3 Genus, totalt 6 arter Fotoöversikt Detaljer
Sex arter med gråbruna till svarta framvingar. De fyra arterna i Agnoea (=Pseudatemelia) har gulaktigt huvud och tre av arterna har svarta fläckar och är i princip omöjliga att skilja åt. Amphisbatis incongruella är betydligt mindre med smalare framvingar. Den sjätte arten Lypusa maurella är brunsvart med breda vingar och dess taxonomiska ställning har varierat, men räknas numera till denna familjen.Larven lever i bladsäck som vid förpuppning fästs vid trädstam eller sten.
Lypusa
Sotmalar
Agnoea
Tubmalar
Amphisbatis
Hedmalar
Vingbredd: 10-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Thymus