Lypusa Sotmalar

1 Arter Detaljer
En art som är enfärgat dystert brunsvart med aningen glans. Vingarna relativt breda. Huvudet har nedliggande hårlika fjäll. Flyger i solsken på eftermiddag och kväll. Artens taxonomiska status har varierat, men anses för tillfället vara i familjen tubmalar.
Lypusa maurella
Hedsotmal
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: