Lobesiini Skottvecklare

1 Genus, totalt 5 arter Fotoöversikt Detaljer
Fem små arter med smala framvingar. Reliquana och virulenta är mycket lika, medan de övriga är relativt karakteristiska. Det finns ganska stor variation i teckningen, så försiktighet krävs trots allt vid bestämning.
Lobesia
Skottvecklare
Vingbredd: 9-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Allium, Angelica, Artemisia, Betula, Carpinus, Cirsium arvense, Echium vulgare, Fagus, Juniperus, Larix, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Salix, Solidago virgaurea