Lobesia Skottvecklare

5 Arter Detaljer
Fem små arter med smala framvingar. Reliquana och virulenta är mycket lika, medan de övriga är relativt karakteristiska. Det finns ganska stor variation i teckningen, så försiktighet krävs trots allt vid bestämning.
Lobesia abscisana
Tistelskottvecklare
Lobesia reliquana
Spetsvingad skottvecklare
Lobesia virulenta
Trubbvingad skottvecklare
Lobesia bicinctana
Fetbladskottvecklare
Lobesia littoralis
Triftskottvecklare
Vingbredd: 9-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Allium, Angelica, Artemisia, Betula, Carpinus, Cirsium arvense, Echium vulgare, Fagus, Juniperus, Larix, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Salix, Solidago virgaurea