Lemonia Mjölkörtsspinnare

1 Arter Detaljer
Omisskännelig. Bruna vingar med gult tvärband, diskfläck, vingrot och vingfransar. Frambenen förkrymta med kraftiga klor. Antenner med dubbel kamtandning. Intar ingen näring och är mycket kortlivade. Flyger på hösten.
Lemonia dumi
Mjölkörtsspinnare
Vingbredd: 42-52 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hieracium, Lactuca serriola, Leontodon, Taraxacum