Lacanobia Lundflyn

6 Arter Detaljer
Sex arter där alla har tydlig ljus våglinje som bildar ett W mitt på. Den mycket vanliga oleracea och sällsynta migranten splendens är relativt enfärgat bruna. De övriga fyra påminner om varandra och är brokigare med ljus vingbas. De senare kan påminna om vissa ängsflyn, men kan skiljas direkt från dessa på att lundflyna har tydligt håriga ögon.
Lacanobia w-latinum
Blåbärslundfly
Lacanobia splendens
Besksötelundfly
Lacanobia thalassina
Brunt lundfly
Lacanobia contigua
Brokigt lundfly
Lacanobia suasa
Mångformigt lundfly
Lacanobia oleracea
Grönsaksfly
Vingbredd: 32-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Arctium, Atriplex, Berberis, Betula, Calluna, Calluna vulgaris, Chenopodium, Corylus, Cytisus scoparius, Eupatorium cannabinum, Genista, Genista tinctoria, Humulus, Hypericum perforatum, Lactuca, Limonium vulgare, Melilotus, Plantago, Polygonum, Prunus spinosa, Rubus, Rubus idaeus, Rumex, Salix, Solanum dulcamara, Stellaria, Trifolium, Urtica, Vaccinium