Jodis Lundmätare

2 Arter Detaljer
Två ganska lika relativt små arter som båda snabbt bleknar och blir i det närmaste vita.
Jodis lactearia
Ljusgrön lundmätare
Jodis putata
Blåbärslundmätare
Vingbredd: 17-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Malus, Quercus, Rubus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum