Isophrictis Korgmalar

2 Arter Detaljer
Två arter som inte kan skiljas åt på yttre kännetecken, men hittas ofta sittande på respektive värdväxt. Mörkbrun framvinge med svart prick 2/3 ut och vitt och svart streck innanför. Vitt och svart streck långt in i bakre delen. Vitt streck från fram- till ytterkant och två korta utanför. Segment 2 på de vita palperna har lång tofs på undersidan.
Isophrictis striatella
Renfanekorgmal
Isophrictis anthemidella
Prästkragskorgmal
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea ptarmica, Anthemis tinctoria, Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare