Hypena Näbbflyn

5 Arter Detaljer
Fem arter som skiljer sig från alla andra arter utom möjligen de i Herminiinae genom sina långa framåtriktade palper som har en tydlig uppåtkrök i främre halvan. Alla arterna har brunaktiga vingar, men är lätta att skilja åt.
Hypena proboscidalis
Brunstreckat näbbfly
Hypena rostralis
Humlenäbbfly
Hypena obesalis
Spetsvingat näbbfly
Hypena lividalis
Blyfärgat näbbfly
Vingbredd: 22-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium, Calluna vulgaris, Hedera, Humulus lupulus, Lamium, Parietaria officinalis, Plantago, Rubus, Stachys, Urtica, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum