Hofmannophila Skräpmalar

1 Arter Detaljer
En art med brungula framvingar med varierande mängd mörkbrun pudring. Par av ovala svarta fläckar 1/3 ut och en 2/3 ut. Svarta streck längs ytterkanten. Huvud brungult. Larven äter vegetabiliska och animaliska rester och hittas även inomhus.
Hofmannop. pseudospretella
Trepunktsskräpmal
Vingbredd: 15-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: