Hippotion Skymningssvärmare

1 Arter Detaljer
Omisskännelig. Mycket sällsynt migrant. Hovrar vid nektarsug. Framvingarna bruna och smala med distinkt beige band med vit kant från bakkanten till framhörnet. Bakvingar rosa speciellt i den inre delen. Kroppen lång och slank.
Hippotion celerio
Silverbandssvärmare
Vingbredd: 64-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Daucus, Epilobium, Galium verum, Impatiens, Linaria vulgaris, Lonicera, Rumex