Hesperiinae Smygare

3 Genus, totalt 4 arter Fotoöversikt Detaljer
Fyra arter som innehåller två par som är lika varandra. Speciellt är tåtelsmygarna svåra att skilja åt, men av dessa är större tåtelsmygare inte ännu säkert påträffad i Sverige. De har en snabb och rak flykt.
Thymelicus
Smygare
Hesperia
Smygare
Ochlodes
Smygare
Vingbredd: 25-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Lolium perenne, Poa