Hedya Brokvecklare

6 Arter Detaljer
Fem arter där salicella och dimidiana båda är mycket karakteristiska. Övriga tre är mörka i de inre 2/3 av framvingarna och ljusa i den 1/3 precis som de flesta av arterna i släktet Apotomis och påminner om fågelspillning.
Hedya salicella
Sälgbrokvecklare
Hedya nubiferana
Apelknoppvecklare
Hedya pruniana
Stenfruktsvecklare
Hedya dimidiana
Häggbrokvecklare
Hedya atropunctana
Svartpunktsbrokvecklare
Hedya ochroleucana
Rosenbrokvecklare
Vingbredd: 14-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus avellana, Crataegus, Fagus, Malus, Myrica gale, Populus nigra, Populus tremula, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Rosa, Salix, Salix alba, Salix caprea, Sorbus, Tilia