Grammodes Mönsterflyn

1 Arter Detaljer
En omisskännelig art. Bruna framvingar med inre rakt, brett gulaktigt tvärband och ett smalare ojämnt yttre som är gult i inre del och rödbrunt i yttre. Mörka bakvingar med vitt tväband och fläck i bakhörnet. Migrant med ett fåtal observationer i Sverige.
Grammodes stolida
Björnbärsfly
Vingbredd: 30-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus, Rubus