Glyphipterix Hakmalar

7 Arter Detaljer
Sju små eller mycket små arter med gulbruna till mörkbruna framvingar med vita eller silvriga strimmor från både bakkant och framkant. Karakteristiskt för de flesta är en svart prick vid vingspetsen och att ytterkanten har ett hack markerat med vitt. Större exemplar kan påminna lite om vissa vecklare i släktet Cydia. Larverna lever på gräs eller halvgräs.
Vingbredd: 6-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Dactylis, Festuca, Juncus, Schoenus ferrugineus, Sedum acre