Glyphipterigidae Gnuggmalar

2 Underfamiljer, totalt 8 arter Fotoöversikt Detaljer
Åtta arter i två mycket olika underfamiljer. Arterna i Glyphiperiginae är små eller mycket små arter med gulbruna till mörkbruna framvingar med vita eller silvriga strimmor från både bakkant och framkant. Den enda arten i Orthoteliinae är mycket stor och påminner närmast lite om vissa mott som lever i vassområden med sinna gulbruna breda framvingar. Larverna lever på gräs eller halvgräs.
Orthoteliinae
Vattenmalar
Vingbredd: 6-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Dactylis, Festuca, Glyceria maxima, Juncus, Schoenus ferrugineus, Scirpus, Sedum acre, Sparganium, Typha