Gelechiini Stävmalar

9 Genus, totalt 38 arter Fotoöversikt Detaljer
Trettioåtta små till ganska stora arter där de flesta har framvingar i bruna och grå nyanser med vit eller svart teckning. Undantag är två arter med vacker orange teckning. Palperna är normallånga samt uppåt och bakåtriktade och en del har andra segmentet förtjockat. Några varierar en hel del och de flesta kräver noggrannhet vid bestämning men normalt går det att bestämma de flesta fräscha exemplar från foto.
Gelechia
Stävmalar
Psoricoptera
Stävmalar
Mirificarma
Stävmalar
Chionodes
Stävmalar
Aroga
Stävmalar
Filatima
Stävmalar
Neofriseria
Stävmalar
Prolita
Stävmalar
Athrips
Stävmalar
Vingbredd: 9-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Acer platanoides, Artemisia campestris, Betula, Calluna vulgaris, Cytisus, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Genista, Juniperus communis, Lathyrus palustris, Lonicera, Lotus corniculatus, Malus, Picea abies, Populus balsamifera, Populus nigra, Populus tremula, Prunus spinosa, Quercus robur, Rubus, Rumex acetosella, Salix, Salix caprea, Salix repens, Trifolium repens, Ulex, Vaccinium, Vaccinium uliginosum, Vicia cracca