Euxoa Jordflyn

10 Arter Detaljer
Tio arter där de flesta är variabla eller mycket variabla. Alla arter kräver försiktighet vid artbestämning och tritici/nigrofusca/eruta kan troligen inte med säkerhet bestämmas på yttre kännetecken. Många av arterna har (ofta) ett svart område omkring ovalen, vilket delas bl.a. med arter i släktet Xestia.
Euxoa adumbrata
Alvarjordfly
Euxoa ochrogaster
Ryskt jordfly
Euxoa cursoria
Sandfältsjordfly
Euxoa vitta
Stäppjordfly
Euxoa obelisca
Obeliskjordfly
Euxoa eruta
Dunkelt jordfly
Euxoa nigrofusca
Kryptiskt jordfly
Euxoa tritici
Vetejordfly
Euxoa nigricans
Svart jordfly
Euxoa recussa
Storringat jordfly
Vingbredd: 24-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aira praecox, Allium, Asparagus, Atriplex, Beta, Brassica, Calamagrostis, Galium, Helianthemum, Honckenya peploides, Lathyrus, Lotus corniculatus, Plantago, Polygonum aviculare, Rumex