Två arter där vingarna ´är vita med svag sidenglans och på framvingarna finns det i regel svarta punkter eller gråa fläckar vid bakhörnet. Bakkroppen antingen helt brun eller med brun spets.

Euproctis
Gumpspinnare

2 Arter
Detaljer

Euproctis chrysorrhoea
Äpplerödgump
Euproctis similis
Körsbärsrödgump
Vingbredd: 28-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Betula, Carpinus, Corylus, Crataegus, Fagus, Malus, Malus domestica, Populus, Prunus cerasus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Rubus, Salix, Sorbus aucuparia, Ulmus