Euphydryas Nätfjärilar

3 Arter Detaljer
Tre medelstora arter med det för nätfjärilarna karakteristiska svarta nätet som bildas av vingribbor och tvärlinjer. Alla tre arterna har begränsad utbredning, speciellt asknätfjäril som bara har två kända begränsade populationer kvar i Sverige. Alla arterna är normalt relativt enkla att identifiera. Karakteristiskt för släktet är att äggen växlar färg från gult till vinrött.
Euphydryas iduna
Lappnätfjäril
Euphydryas maturna
Asknätfjäril
Euphydryas aurinia
Väddnätfjäril
Vingbredd: 30-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bartsia alpina, Betula, Cephalaria, Digitalis, Fraxinus excelsior, Knautia, Ligustrum vulgare, Lonicera, Plantago, Populus tremula, Salix caprea, Scabiosa, Succisa pratensis, Vaccinium uliginosum, Veronica