Eublemma Glansflyn

2 Arter Detaljer
Två omisskänneliga arter. Speciellt minutata är liten och med taklagda vingar vid vila kan den påminna om vecklare. Minutata är lokal och på tillbakagång, medan purpurina är en migrant som möjligen är på väg in.
Vingbredd: 14-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Antennaria dioica, Carpinus, Cirsium arvense, Echinops, Fagus, Gnaphalium, Helichrysum arenarium, Quercus, Rubus