Eriocrania Purpurmalar

6 Arter Detaljer
Sex mycket små arter med metallglänsande framvingar i guld och purpur/blått. Huvud och mellankropp med rufsiga hår. Flyger på våren.
Eriocrania unimaculella
Långfläckig purpurmal
Eriocrania salopiella
Spetsfläckig purpurmal
Eriocrania sangii
Tvillingpurpurmal
Vingbredd: 8-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Betula pendula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra