Erebiini Gräsfjärilar

1 Genus, totalt 4 arter Fotoöversikt Detaljer
Fyra små till medelstora arter med mörkbruna vingar med gula eller rödaktiga fält som omsluter ögonfläckar. Flyger normalt med långsam studsande flykt. Alla har tvåårig utveckling.
Erebia
Gräsfjärilar
Vingbredd: 36-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Deschampsia, Festuca, Milium effusum, Poa, Sesleria