Epinotia Rullvecklare

33 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Trettiotre arter som innehåller många mycket variabla arter med flera helt olika former och försiktighet krävs ofta vid artbestämning. Många av arterna har en ljus fläck vid bakkanten mitt på vingen alternativt ett ljust tvärband mitt på vingen.
Epinotia sordidana
Dyster alrullvecklare
Epinotia caprana
Större viderullvecklare
Epinotia trigonella
Vitfläckig björkrullvecklare
Epinotia indecorana
Dvärgbjörksrullvecklare
Epinotia brunnichana
Umbrarullvecklare
Epinotia maculana
Fläckig asprullvecklare
Epinotia solandriana
Föränderlig rullvecklare
Epinotia abbreviana
Almrullvecklare
Epinotia nemorivaga
Mjölonminerarvecklare
Epinotia granitana
Granitvecklare
Epinotia signatana
Häggskottsvecklare
Epinotia cruciana
Prydlig videvecklare
Epinotia gimmerthaliana
Prydlig odonvecklare
Epinotia mercuriana
Prydlig fjällsippevecklare
Epinotia immundana
Alhängevecklare
Epinotia crenana
Smal videvecklare
Epinotia nanana
Dvärgbarrvecklare
Epinotia demarniana
Björkrullvecklare
Vingbredd: 9-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Acer campestre, Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Arctostaphylos uva, Betula, Betula pendula, Calluna vulgaris, Corylus, Corylus avellana, Crataegus, Dryas octopetala, Juniperus communis, Malus sylvestris, Myrica gale, Picea, Picea abies, Pinus sylvestris, Populus, Populus tremula, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Rosa, Salix, Salix aurita, Salix caprea, Salix purpurea, Salix viminalis, Ulmus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum