Epiblema Stjälkvecklare

9 Arter Detaljer
Nio arter varav sex har grå och bruna framvingar i varierande nyanser med en tydlig vit fläck mitt på bakkanten. Dessa kräver alla försiktighet vid bestämning och det finns även liknande arter i andra släkten. De andra tre arterna är karakteristiska och normalt enkla att bestämma.
Epiblema sticticana
Hästhovsstjälkvecklare
Epiblema scutulana
Större tistelstjälkvecklare
Epiblema cirsiana
Mindre tistelstjälkvecklare
Epiblema foenella
Gråbostjälkvecklare
Epiblema junctana
Krisslevecklare
Epiblema grandaevana
Hästhovsrotvecklare
Epiblema graphana
Röllikastjälkvecklare
Epiblema simploniana
Fjällstjälkvecklare
Epiblema inulivora
Krisslestjälkvecklare
Vingbredd: 10-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Arctium, Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Carduus nutans, Carlina, Centaurea, Centaurea nigra, Cirsium palustre, Cirsium vulgare, Inula salicina, Petasites albus, Petasites hybridus, Tussilago farfara