Ennomini Ennomini

5 Genus, totalt 11 arter Fotoöversikt Detaljer
Nästan alla arter har tandad eller vågig ytterkant på vingarna. Majoriteten vilar med vingarna resta från underlaget. Larverna väl kamouflerade efter det trädslag de lever på. De flesta är väl skilda från andra arter, men i släktena Selenia och främst Ennomos finns det förväxlingsrisk.
Apeira
Månmätare
Ennomos
Flikmätare
Selenia
Månmätare
Crocallis
Gulvingemätare
Epirranthis
Gulvingemätare
Vingbredd: 27-54 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer platanoides, Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Calluna, Calluna vulgaris, Carpinus, Corylus, Corylus avellana, Crataegus, Fagus, Filipendula ulmaria, Fraxinus, Fraxinus excelsior, Ligustrum vulgare, Lonicera, Malus, Populus, Populus tremula, Prunus, Prunus domestica, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Quercus, Rhamnus, Ribes, Rosa, Rubus, Rubus idaeus, Salix, Salix caprea, Sorbus, Sorbus aucuparia, Syringa, Syringa vulgaris, Tilia, Ulmus, Vaccinium, Vaccinium myrtillus