Endrosis Skräpmalar

1 Arter Detaljer
En omisskännelig art med gråmelerade framvingar med 4-5 diffusa svarta fläckar. Huvud, mellankropp och vingtäckare karakteristiskt vita. Palperna vita med svarta fläckar. Larverna äter diverse vegetabiliska och animaliska rester.
Endrosis sarcitrella
Vithövdad skräpmal
Vingbredd: 12-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: