Fem arter som har det gemensamt att de har en svart prick mellan ovalen och bakkanten vilket är ett bra kännetecken för släktet. Samtliga arter kräver viss försiktighet vid artbestämning. Mendica extremt variabel.

Diarsia
Jordflyn

5 Arter
Detaljer

Diarsia mendica
Mångformigt jordfly
Diarsia dahlii
Fuktängsjordfly
Diarsia brunnea
Rödbrunt jordfly
Diarsia rubi
Hallonjordfly
Diarsia florida
Sumpängsjordfly
Vingbredd: 28-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna, Calluna vulgaris, Caltha palustris, Crataegus, Digitalis, Lamium, Plantago, Primula, Prunus spinosa, Rubus, Rubus idaeus, Rumex, Rumex acetosella, Salix, Taraxacum, Urtica, Vaccinium, Vaccinium myrtillus