Depressaria Plattmalar

18 Arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Femton arter där en del varierar lite och de flesta kräver noggrannhet vid bestämningen. De flesta har längsgående svarta streck längs ribborna, speciellt i yttre delen av framvingen. De flesta har också huvud, mellankropp och ibland även vingtäckare ljusare än framvingarna. Färgen på dessa kan dock variera hos några arter så viss försiktighet kan krävas där. De skiljer sig från arterna i det andra stora plattmalssläktet Agonopterix på att de saknar de för Agonopterix typiska "skuldrorna", dvs mörk gräns mellan ljusare vinbas och resten av framvingen.
Depressaria daucella
Sprängörtsplattmal
Depressaria ultimella
Bäckmärkeplattmal
Depressaria radiella
Palsternacksplattmal
Depressaria libanotidella
Större säfferotsplattmal
Depressaria pimpinellae
Större bockrotsplattmal
Depressaria badiella
Dysterplattmal
Depressaria pulcherrimella
Ljusryggad bockrotsplattmal
Depressaria douglasella
Ljusryggad morotsplattmal
Vingbredd: 13-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Aegopodium, Angelica, Anthriscus, Anthriscus sylvestris, Artemisia campestris, Artemisia vulgaris, Berula erecta, Carum, Chaerophyllum temulum, Conopodium majus, Daucus, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Oenanthe, Pastinaca, Pastinaca sativa, Peucedanum, Pimpinella, Pimpinella major, Pimpinella saxifraga, Seseli, Seseli libanotis, Sium, Sonchus arvensis, Tanacetum vulgare, Taraxacum