Denisia Praktmalar

6 Arter Detaljer
Bruna framvingar med (för alla utom obscurella) gul teckning. Även huvudet har gula fjäll och palperna är lång till mycket långa och uppåtriktade. Similella och stipella är mycket lika och obscurella kan förväxlas med andra otecknade arter. Larverna lever under barken på träd och lever i flera fall av murken ved.
Denisia stroemella
Silverfläckspraktmal
Denisia obscurella
Grå barrskogspraktmal
Denisia albimaculea
Vitfläckig praktmal
Denisia similella
Klargul barrskogspraktmal
Denisia stipella
Ljusgul barrskogspraktmal
Denisia luticiliella
Parkpraktmal
Vingbredd: 8-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Larix, Malus, Tilia, Ulmus