Cyclophora Gördelmätare

8 Arter Detaljer
Ganska små mätare som vilar med framvingarna rakt ut från kroppen. De flesta med en eller flera mörka tvärlinjer och diskpunkter på alla vingarna som är grå eller gulbruna. Flera av arterna varierar en hel del och speciellt arterna med gul nyans kräver noggrannhet vid bestäming. Puppilaria respektive annularia har bara setts en respektive två gånger i Sverige.
Cyclophora pendularia
Pilgördelmätare
Cyclophora annularia
Lönngördelmätare
Cyclophora albipunctata
Björkgördelmätare
Cyclophora puppillaria
Vandringsgördelmätare
Cyclophora porata
Brunvattrad gördelmätare
Cyclophora quercimontaria
Backgördelmätare
Cyclophora punctaria
Ekgördelmätare
Cyclophora linearia
Bokgördelmätare
Vingbredd: 18-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Alnus, Betula, Carpinus, Erica, Fagus, Fraxinus, Quercus, Salix, Salix caprea, Ulmus, Vaccinium