Cosmopteriginae Fransmalar

2 Genus, totalt 7 arter Fotoöversikt Detaljer
Sex arter i två släkten där arterna i respektive släkte är relativt lika men ändå enkla att skilja åt. Gemensamt är att framvingarna är glansiga och bruna med metalliska fläckar.
Eteobalea
Silvermalar
Cosmopterix
Fransmalar
Vingbredd: 6-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Humulus lupulus, Phragmites australis, Typha angustifolia