Cosmopterigidae Fransmalar

3 Underfamiljer, totalt 13 arter Fotoöversikt Detaljer
Tolv arter med långsmala spetsiga framvingar. De har långa eller väldigt långa uppåtsvängda palper. Många av arterna har resta och eller metalliskt glänsande grupper av fjäll. Teckningen varierar mycket mellan de olika släktena. Förutom de tre oskiljaktiga arterna i Chrysopeleiinae är de normalt enkla att identifiera. Larverna lever oftast som bladminerare eller gallbildare i örter eller buskar.
Chrysopeleiinae
Brokmalar
Antequerinae
Brokmalar
Cosmopteriginae
Fransmalar
Vingbredd: 6-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Frangula alnus, Humulus lupulus, Phragmites australis, Rhamnus cathartica, Typha angustifolia, Viola hirta