Comibaena Lundmätare

1 Arter Detaljer
Omisskännelig med de karakteristiska bruna fläckarna vid bakhörnen på gröna fram- och bakvingar.
Comibaena bajularia
Fläckig smaragdmätare
Vingbredd: 23-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus