Cochylimorpha Blomvecklare

4 Arter Detaljer
Fyra arter som har vingar i vitgula till gulbruna toner med ett partiellt tvärband från bakkanten strax innanför mitten. Framkanten på framvingarna karakteristiskt rak eller nästan konkav och ytterkanten rak och vinklad mot framkanten vilket ger en spetsig vinge. Bara alternana är någorlunda allmän.
Cochylimorpha hilarana
Fältmalörtsgallvecklare
Cochylimorpha woliniana
Malörtsvecklare
Cochylimorpha straminea
Svartklintsblomvecklare
Cochylimorpha alternana
Väddklintsblomvecklare
Vingbredd: 13-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Artemisia absinthium, Artemisia campestris, Centaurea, Centaurea scabiosa, Scabiosa