Cirrhia Gulvingflyn

3 Arter Detaljer
Tre arter med brungula framvingar med tydlig oval och njurfläck.
Cirrhia icteritia
Blekgult gulvingsfly
Cirrhia gilvago
Ockragult gulvingsfly
Cirrhia ocellaris
Ljusribbat gulvingsfly
Vingbredd: 27-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Potentilla, Rumex, Salix, Salix caprea, Taraxacum, Ulmus, Ulmus glabra, Ulmus minor, Vaccinium uliginosum