Chrysopeleiinae Brokmalar

1 Genus, totalt 3 arter Fotoöversikt Detaljer
Tre arter som inte går att skilja med säkerhet på yttre kännetecken. Brungrå framvingar med 4 fläckar av mörkbruna resta fjäll (1/4, 2 st ca halvvägs och en 3/4 ut). Ljusare fläck i bakre delen innanför mitten och vinklat diffust mörkt tvärband 3/4 ut. Små mörka tofsar ut mot spetsen. Samtliga arter lever på brakved och getapel.
Sorhagenia
Brokmalar
Vingbredd: 8-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Frangula alnus, Rhamnus cathartica