Chloephorini Båtspinnare

2 Genus, totalt 2 arter Fotoöversikt Detaljer
Två stora karakteristiska arter med gröna trekantiga vingar. De enda andra arter som har liknande teckning är betydligt mindre.
Bena
Båtspinnare
Pseudoips
Båtspinnare
Vingbredd: 30-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Populus, Quercus, Quercus robur, Ulmus