Chionodes Stävmalar

12 Arter Detaljer
Tolv ganska stora stävmalar. Några är mörka med vita fläckar, medan andra är mer diffust tecknade i brunt, grått, svart och vitt. Många arter har mer eller mindre tydliga svarta fläckar i mit´ten av framvingarna. Andra segmentet på palperns lite buskigt, det tredje smalt och spetsigt. Teckning på huvud och palper ofta en god ledtråd. De flesta arterna kan normalt bestämmas från foto, men de mer diffusa arterna bör ibland samlas in för helt säker identifiering.
Chionodes lugubrellus
Tvåbandad stävmal
Chionodes tragicellus
Större lärkstävmal
Chionodes luctuellus
Granskogsstävmal
Chionodes violaceus
Sandstävmal
Chionodes holosericellus
Fjällängsstävmal
Chionodes nubilellus
Dyster stävmal
Chionodes continuellus
Vithövdad stävmal
Chionodes electellus
Granbarksstävmal
Chionodes viduellus
Trebandad stävmal
Chionodes fumatellus
Rökstävmal
Chionodes ignorantellus
Gulbandad mosstävmal
Vingbredd: 12-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Betula, Lotus corniculatus, Picea abies, Rubus, Trifolium repens, Vaccinium, Vicia cracca