Cedestis Tallbarrmalar

2 Arter Detaljer
Två arter med framvingar som har vita fjäll med bruna spetsar som ger spräckligt utseende. Båda har brunaktiga breda tvärband men de är lätta att skilja åt.
Cedestis gysseleniella
Större tallbarrsmal
Cedestis subfasciella
Mindre tallbarrsmal
Vingbredd: 8-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus, Pinus contorta, Pinus sylvestris