Catarhoe Fältmätare

2 Arter Detaljer
Två karaktäristiska arter som inte varierar speciellt. Gemensamt yttre drag är de fem rundade spetsarna på yttre begränsingen av mittfältet närmast bakkanten.
Catarhoe rubidata
Rödbandad fältmätare
Catarhoe cuculata
Kapuschongfältmätare
Vingbredd: 22-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium odoratum, Galium verum